EN Co-Funded by the EU_PANTONE_

Welkom bij het Cook2DIAbeat-project!
Dit innovatieve Erasmus+ KA2 project heeft tot doel een synergie te vinden tussen voeding, geneeskunde en gastronomie ten behoeve van patiënten met diabetes.

Cook2DIAbeat zal de kracht van de culinaire geneeskunde aanwenden om mensen met diabetes type 2 in staat te stellen hun toestand onder controle te houden. Via ons online onderwijsprogramma leren we mensen hoe ze voedsel kunnen bereiden om hun diabetes beter te beheersen, op een toegankelijke en aangepaste manier aan elke sociaaleconomische situatie. Het Cook2DIAbeat project zal een game-changer zijn met zijn holistische, op voeding gebaseerde aanpak die mensen met diabetes, hun families en zorgverleners betrekt om op een gezonde en duurzame manier met diabetes om te gaan.

 

plaats
10 e
geschat
0 %
miljard dollar in 2040
997 $

Diabetes type 2 is in 2019 wereldwijd gestegen van de 10e plaats in 1990 naar de 5e doodsoorzaak.

Volgens de International Diabetes Federation (IDF) leven 59 miljoen volwassenen met diabetes in de Europese regio en tegen 2045 wordt een toename van 15% geschat.

De wereldwijde directe zorgkosten van diabetes en de gerelateerde complicaties werden geschat op 795 tot 1404 miljard dollar in 2015 en zullen naar verwachting toenemen naar 997 tot 1788 miljard dollar in 2040 (IDF 2019).

Interventie op basis van levensstijlaanpassingen kan aanzienlijk het risico verminderen en voorlichting over voeding is de hoeksteen van een gezonde levensstijl.

Culinaire geneeskunde is een zich ontwikkelend, op wetenschappelijk bewijs gebaseerd vakgebied dat de kunst van het bereiden, koken en presenteren van voedsel combineert met de wetenschap van de geneeskunde om de gewenste gezondheidsresultaten te bereiken.

Thuis koken is een uitstekende strategie voor zelfmanagement van diabetes om de voedingskwaliteit en glykemische controle bij patiënten met diabetes te verbeteren.

Cook2DIAbeat heeft tot doel een voedingseducatieprogramma te ontwikkelen dat op maat is gemaakt voor patiënten met diabetes type 2, aangepast aan elke sociaaleconomische of educatieve status.

Doelstellingen

1

Creëren van een trainingscurriculum voor adequate begeleiding van gezonde voeding voor patiënten met diabetes en hun families

2

Kookvaardigheden aanleren om duurzame veranderingen in het dieet te bereiken en de progressie van ziekte te voorkomen

3

Nieuwe bijscholingstrajecten creëren om de kennis over voeding voldoende te vergroten.

4

De keuze voor duurzame voedingsmiddelen en bereidingswijzen mogelijk maken door middel van adequaat onderwijs, goed geïntegreerd in een e-learningplatform

Projectresultaten

1

Co-creatie van de Cook2DIAbeat-methodiekgids voor een op maat gemaakt voedingsvoorlichtingsprogramma voor patiënten met type 2-diabetes

2

Ontwikkeling, validatie en proof-of-concept van Cook2DIAbeat training

3

Cook2DIAbeat e-learningplatform

Doelgroepen

diabetespatiënten en hun families

zorgverleners & beleidsmakers